Měsíční čekání při rekonstrukci dětského oddělení se malým čtenářům a jejich blízkým rodinným příslušníkům určitě vyplatilo. Děti ale o knihy ani v tomto období nepřišly. „Fungovali jsme v omezeném režimu v oddělení pro dospělé,“ upřesnila vedoucí knihovny Kateřina Selementová.

Rekonstrukce se ujal radnický truhlář Jaroslav Sýkora. Finanční prostředky šly z rozpočtu města Radnice.

V Dětském oddělení jsou nové regály na knihy i nábytek. Vyměnilo se zde lino, koberec, osvětlení i žaluzie. „Nádherný…odtud se dětem ani nebude chtít jít domů,“ okomentovala rekonstrukci na facebookovém profilu knihovny Lenka Manová Basáková.

První akcí, která se v knihovně uskutečnila, byla vydařená Noc s Andersenem ve spolupráci s MŠ Radnice.

Knihovna pořádá pravidelné měsíční besedy pro předškoláky a děti z prvního stupně. Instituce je zapojená také do projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR s názvem: Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2023/2024. V rámci Pasování na čtenáře, které se uskuteční v dubnu či květnu, dostanou prvňáčci od knihovny zdarma knihu a také průkaz pro čtenáře. Ten budou mít po celý rok 2024 také zdarma.