První sekce je základní (děti od začátku školní docházky do 15 let, které nejsou členy ČRS a podaly si přihlášku nejpozději v den zahájení). Druhá se týká pokročilých  (registrovaní do 17 let, kteří chtějí dál pokračovat).

Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři ČRS MO Rokycany nebo na webové adrese www.crsro.zde.cz. Vedoucím kroužku je Vladimír Hrbek (telefon 606 605 461).

Ilustrační foto
V mýtském kostele zní opravené varhany