Na ustavující schůzi zastupitelstva, která se v Chomli konala před čtrnácti dny, byla na post starosty navržená Stanislava Trinerová. Ta však volbou neprošla. Funkci i nadále vykonává Jiří Mareš.

Schůzi zahájila osmnáctá hodina. Dosavadní starosta do funkce nejvyšší osoby v obci navrhl zmíněnou Trinerovou. Pouze jeden hlas byl však pro, tři proti a ostatní se zdrželi. Dalším navrženým byl právě Mareš. Tomu vyslovili důvěru čtyři členové zastupitelstva. Tři byli proti. Funkci starosty tedy na další čtyři roky obhájil.

Otazník však začal viset nad volbou místostarosty. Ani jeden z navržených totiž neprošel. Stanislava Trinerová sice důvěru získala, stát se však místostarostkou odmítla. Václav Novák a Václav Kresl volbou neprošli. „Volba místostarosty se odložila na dvacátého listopadu. Předpokládám, že se domluvíme, a to i přes to, že ze zákona jej mít nemusíme," sdělil Jiří Mareš.

Zastupitelé se dále dohodli na tříčlenném finančním a kontrolním výboru. Pro hlasovali všichni přítomní.