I přes petici jsou její členové nadále pro změnu územního plánu a v duchu toho vyzněla i odpověď. Radní zastávají názor, že komunikace bude stavbou ve veřejném zájmu a horizont jejího uskutečnění představuje několik desítek let. To znamená, že o stavbě se nerozhoduje nyní.

Uvedený krok bude na zvážení vedení města a kraje až někdy v budoucnu. „V případě, jestli se ukáže, že po dokončení plánovaného obchvatu Rokycany – Hrádek bude vytíženost Šťáhlavské ulice coby spojky neúnosná, a tím výstavba dopravního koridoru pod Čilinou nevyhnutelná,“ objasňoval starosta Jan Baloun.

Vzhledem k objemu financí, potřebných na obchvat a potom ještě na koridor, předpokládá, že jeho výstavba by mohla přicházet v úvahu tak za patnáct – dvacet let.

„Z hlediska urbanismu a územního plánování je v současnosti ale nezbytné vymezit závazně koridor pro možnost pozdější realizace,“ říká místostarosta Jaroslav Mráz. „Pokud se nevymezí už dnes, v budoucnu to vzhledem k dalšímu vývoji výstavby zcela jistě nebude možné,“ tlumočil domněnku svých kolegů.

Dodal také, že pokud by se naproti tomu v následujících letech nové dopravní propojení ukázalo jako nepotřebné, lze záměr kdykoli zrušit.