Přitom v září práci na Rokycansku hledalo 4,2 procenta, tedy 1143 lidí. Nyní je jich jen 1044. Podle zástupce ředitelky rokycanského úřadu práce Jana Korandy přišlo v říjnu do evidence 151 lidí, vyřazeno jich bylo 249, z toho 61 pro nespolupráci. „Buď pracovat nechtějí nebo pracovali načerno,“ vysvětlil Koranda.

Ke snižování nezaměstnanosti podle něj přispívá zájem zaměstnavatelů a také fakt, že od začátku roku pod jeho úřadem úspěšně prošlo 123 osob rekvalifikace. „Z toho 78 lidem rekvalifikaci financovaly Evropské strukturální fondy. Mnozí už práci našli,“ řekl Koranda.

Počet volných míst sice klesl ze 736 na 568, nicméně na jedno místo připadá podle statistiky 1,8 uchazeče. „Už nejsou lidi. Zaměstnavatel, který by před dvěma měsíci určitého člověka nepřijal, ho teď vezme. Firmy, které mají zakázky, lidi potřebují,“ uvedl Koranda. Důsledkem hladu po pracovní síle je podle něj také fakt, že nyní se úřad skutečně dozví o lidech, kteří o práci zájem nemají. „Dnes nám to zaměstnavatel řekne,“ konstatoval.

Kvůli nízké zaměstnanosti ale roste procento zdravotně postižených v evidenci úřadu. „Bylo jich 20 a nyní už 25 procent (přesně 261 z 1044 evidovaných – pozn. aut.). Pokud takového člověka zaměstnavatel vezme, má téměř stoprocentní šanci získat podporu od státu. Tito lidé jsou velmi spolehlivými zaměstnanci, práce si váží a pracovat chtějí,“ upozornil zástupce.

Podporu v říjnu pobíralo 295 lidí, v září ještě 316 nezaměstnaných. Mezi celkovým počtem osob v evidenci rokycanského úřadu práce opět mírně převažovaly ženy, kterých bylo 590. Ve skupině absolventů a mladistvých je pak 101 osob.

Podle Korandy nezaměstnanost klesne i v listopadu. „Zaměstnanci ze Slovenska se totiž na zimu vrátí domů. Mohlo by tak dojít k mírnému poklesu. situace se otočí až v prosinci,“ sdělil Koranda, podle kterého jsou ale odhady vývoje zaměstnanosti závislé také na počasí.

V Česku činila v říjnu míra nezaměstnanosti 5,8 procenta, v Plzeňském kraji 4,3 procenta. Nižší než na Rokycansku byla kraji nezaměstnanost v okresech Plzeň–jih (3,3 %) a Plzeň–město (3,7 %).