Na konci příštího roku pak přestanou platit občanské průkazy vydané do 31. prosince 2003.

Podle mluvčího rokycanské radnice Jana Englera je tak do tohoto termínu třeba nahradit novými celkem 757 těchto dokladů. A to včetně těch, jejichž platnost letos skončí.

„O výměnu občanského průkau lze zažádat každý pracovní den. Žadatel předloží jednu fotografii a vyplní žádost,“ řekl Engler. S průkazy, které přestanou platit letos, si lidé musejí na úřad pospíšit do konce listopadu.

Od výměny občanských průkazů jsou osvobozeni lidé, narození před 1. lednem 1936, kteří mají v dokumentu zaznamenáno, že platí „bez omezení.“

Pokud je doba platnosti občanského průkazu vyznačena konkrétním datem, platí doklad do tohoto data, ale jen pokud nepřekročí uvedené termíny výměny. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelené) platí po dobu v nich uvedenou.

Už loni a předloni museli pro nový průkaz držitelé občanek vydaných do konce roku 1996, resp. 1994.