Společně s krajem se projektu účastní také jeho jedenáct organizací, zajišťujících správu movitého sbírkového fondu. K těm se řadí i Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Uvedla to krajská mluvčí Jana Filípková.

Podle krajského radní pro oblasti kultury a památkové péče Martina Baxy je dobře, že se tuto částku z Norských fondů podařilo kraji získat. Kraj totiž každoročně uvolňuje peníze na provoz a stavební investice ve svých příspěvkových organizacích.

„Na konzervování a restaurování sbírek tyto finanční prostředky bohužel nestačí, neboť jde o finančně velmi náročné záležitosti,“ řekl Baxa. Celkové náklady projektu rozděleného do roku 2010 dosahují skoro 21 milionů korun.

Deset procent z toho hradí samotné organizace, 5 % kraj a zbytek pokryjí právě zmíněné evropské finance.