Křídy, kterými budou psát až do pondělka na zárubně dveří litery K + M + B a nový letopočet, jim posvětil rokycanský farář Jaroslav Hůlle. „Co znamenají ta písmena?“ ptal se dětí. „Kašpar, Melichar, Baltazar,“ mínili koledníci.

Ve skutečnosti podle tradice tato písmena přinesou do každé navštívené domácnosti boží požehnání. Farář požehnal i úspěchu sbírky, která tentokrát poslouží na proměnu jednoho z objektů v rokycanských nových kasárnách ve stacionář a dílnu pro postižené mladé lidi.