Dva kontrolní dny po sobě se na sklonku týdne uskutečnily při jedné z nejbedlivěji sledovaných akcí města rekonstrukci MŠ Školní ulice.

„Kontrolní dny jsou každotýdenní pravidelností. Tento týden byl ale mimořádný. Město si chtělo ujasnit s vedením firmy některé záležitosti. Proto jsme se sešli v širší sestavě i za účasti starosty Ro-kycan Václava Kočího," sdělil místostarosta Jan Šašek.

„Podle firmy jde ale všechno podle harmonogramu, tvrdí, že termín dodrží," konstatoval vedoucí odboru rozvoje města Jiří Hlad. Stavba je velice sledovaná, protože děti už druhý rok tráví mimo své prostory. Část v mateřince Čechova a další v Základní škole ulice Míru. Všechna tři zařízení se tak musí vypořádávat s provizorii. „Podle smlouvy by měla být akce hotová do konce března," připomněl místostarosta Šašek. Momentálně finišují bourací práce a v plném tempu je podbíjení stropů. „V souvislosti s přijatými dispozičními změnami se mění také vstupní otvory a začalo se s přípravou roštů pro u-mísťování sádrokartonových podhledů. Kromě toho byla zahájená demolice technologie původní kotelny a topné soustavy," uvedl místostarosta.

Na místě je už také lešení, které se bude stavět tento týden. Z boku je totiž podle požadavků bezpečnosti nutné vybudovat nouzové schodiště.