Za školu se slavnostního vyřazování ujala ředitelka školy Drahomíra Rancová se svými zástupci a třídním učitelem jednotlivých studentských týmů. Za město přišel absolventům popřát a malou pozornost předat první místostarosta Tomáš Rada. Na snímku je pětadvacet maturantů z celkového počtu sedmadvaceti studentů střední odborné školy (oba obory naráz).

Zástupkyně ředitelky Milada Mužíková se pochlubila, že osm jich zvládlo maturitní klání s vyznamenáním (čtyři z EL a čtyři z IT), z toho jeden se samými výbornými. Z 25 oktavánů jich zatím odmaturovalo 23, deset z nich s vyznamenáním. Ze 24 studentů 4. B odmaturovalo 20, jeden s vyznamenáním. Mezi vyznamenanými jsou čtyři se samými výbornými.