Na rozdíl od ostatních, kteří si v klidu užívali prodloužený víkend, měli žáci posledních ročníků středních škol napilno s přípravou. Včera pro ně začala písemná část maturity.

Ve všech třech rokycanských středních školách hned ráno prošli ostrou palbou testových otázek a zadání ti, co si vybrali matematiku. Didaktický test z ní je potrápil od 8.30 do 10.35 hodin. Velká část dalších studentů si ještě týž den odpoledne lámala hlavu nad anglickými výrazy. Čas od 13 do 14.20 byl CERMATem, organizátorem zkoušek, celorepublikově vyblokovaný pro písemnou práci z tohoto jazyka.

Dnes se začíná všude češtinou, didaktický test z mateřštiny je naplánovaný od 8 do 9.20 hodin. Od 11.30 do 13.45 se ještě pokračuje písemnou prací z českého jazyka.

„Našich žáků se bude týkat také středa," uvedla ve Střední odborné škole Rokycany Milada Mužíková. „Od 8 do 10.05 to bude didaktický test z angličtiny. Maturitní písemné zkoušky pokračují sice až do jedenáctého, na programu jsou další jazyky, ale to už se nás netýká," sdělila. Podle rozhodnutí budou školy obdržené informace o výsledcích žákům předávat v písemné podobě 18. 5. To v SOŠ zrovna začína-jí ústní maturity, takže studenti to budou mít při jednom. Gymnáziu a Střední škole Jeřabinová ulice se budeme věnovat v dalším vydání.