„Týkají se šedesátky našich studentů, čtyřiadvaceti z ekonomického lycea, devatenácti z oboru automatizační technika a sedmnácti z počítačových systémů," uvedla zástupkyně ředitelky Milada Mužíková. Dodala, že žáci mají na zvládnutí úkolu sedm hodin čistého času. Včerejškem už zkouškou prošli všichni. Ve dvou posledně zmiňovaných oborech bylo ale prověřování znalostí kvůli počtu odborných pracovišť rozložené do dvou dnů. Na místě si pak každý losoval zadání úkolu.

Posledního dubna už kluci a děvčata obdrží závěrečné vysvědčení za čtvrtý ročník a od středy druhého května pro ně pokračují maturity. Prvním didaktickým testem a potom písemnou prací projdou z českého jazyka. Hned třetího další klání čeká na ty, co si zvolili angličtinu, čtvrtého je na řadě matematika a sedmého se zapotí jedinci, jejichž volba padla na německý jazyk. Stejně na tom budou i jejich kolegové z gymnázia, které tvoří se SOŠ jeden celek. Praktická maturitní zkouška se jich sice netýká, zato se podrobí obhajobě seminárních prací. Všechny společně pak čeká ještě ústní maturita, jíž odstartuje v Rokycanech 21. květen.

Zatím ale studenti odborné školy žijí praktickou zkouš- kou. „Vytáhl jsem si téma Jednoduchá databáze CD a DVD nosičů. Musím říci, že jsem na něj předtím i pomýšlel," sdělil Martin Půta. „Dopředu jsem se nijak zvlášť nestresoval, i když z jedné otázky bych možná obavy měl. Asi bych se zapotil, předpokládám, že i ji bych ale zvládl," dodal. Martin Pavelka si zase vylosoval téma Vytvoření aplikace pro automobil. Tentokrát nebylo tak úplně vysněné. „Trochu bojuji s pamětí, abych si některé věci připomněl, a zatím se daří. Věřím, že zvládnu úkol dobře," předpokládal.

„Ještě si neumím představit, že za chvíli budeme na jejich místě," podotkla Monika Langová, studující třetím ro- kem obor ekonomické lyce- um. „Ptali jsme se, co maturan- ti měli za úkol, a zdá se, že s nějakou přípravou bychom to už i my mohli zvládnout," odha- dovala. „Horší budou ústní zkoušky, tam člověk vyhoří spíše," očekává její spolužačka Anna Lehnerová.