„Nelze upravit náves, když by se vzápětí rozkopala,“ míní starosta Vladimír Petr. Zrovna čekáme na výsledek objednané revize kanalizace. Ukáže, v jakém stavu ta zatímní a jen částečná, je. Zda budeme opravovat a doplňovat potřebné větve, anebo dělat celou nově,“ vysvětloval. Ve druhém případě by se odhadované náklady pohybovaly kolem devíti milionů. „Ty se ale v současné době šetření státu, ať děláme co děláme, podaří získat jen stěží,“ míní starosta. Obává se, zda obec nepropásla příležitost.

Mešno je na kopečku, odtud se uličky rozbíhají. Na základě už dříve zpracovaného projektu je nejprve předpokládaný výtlak nahoru a až potom svedení dolů do čističky poblíž potoka. Mešenští ale docházejí k závěru, že to by bylo hodně nákladné.

„Spíše bychom asi teď měli uvažovat o domovních čističkách, z nichž by se přečištěná voda sváděla do kanalizačního řadu,“ dodal starosta.
Pokud by měla obec na výstavbu kanalizace čerpat peníze jen z vlastní kapsy, nebylo by to podle představitelů Mešna ještě dlouho zvládnutelné, jelikož stát roční prostředky obcím a městům rozděluje podle počtu obyvatel. „Mešno sice má les, ale výtěžnost není taková, abychom ze zisku mohli hradit celou akci. Výnos je jen malým přilepšením obecního rozpočtu,“ dodal Petr.