Ani rok 2022 není v Mešně výjimkou a pravidla jsou jednoduchá. Stačí osadit okna truhlíky s květinami a udržovat je po celou vegetační sezónu. Minimální počet jsou tři okna. Hledají se však hodnotitelky, hlásit se mohou v úřadu do 30. května.

ROKYCANY - Zádušní mší v chrámu Panny Marie Sněžné se v pátek večer loučili přátelé s Květoslavou Peškovou. Rokycanskou lékařkou, která dvanáct let (1996 – 2007) stála v čele Oblastní charity. Nadále však nezištně pomáhala a stála u kolébky úspěšných projektů (noclehárna, stacionář, Domov sv. Pavla).

ROKYCANSKO - Profesionální hasiči z Rokycan vyjeli v neděli ráno k dopravní nehodě za Osekem. Pokud jde o zbytek soboty (o události ve Strašicích už jsme vás informovali), zaměstnalo směnu HZS otevření prostor v Kamenném Újezdu. Za perfektní práci jim děkovali Krobovi.

Pedagogický sbor mateřinky se perfektně připravil na děti i rodiče
Čarodějnice U Saské brány sestavily silný tým

NĚMČOVICE - V sobotu 7. května se uskuteční jubilejní desátý ročník úklidové akce s názvem Čistá Horní Berounka. „Letos plánujeme čištění úseku řeky z Liblína do Olešné. Zájemci mohou zaparkovat auto v u liblínského kempu, odkud je na začátek plavby v 9.30 hodin k olešenskému jezu odveze autobus. Pro účastníky budou připravené kánoe, pádla, vesty, rukavice, pytle a svačina,“ uvádí starosta Němčovic Karel Ferschmann.

Sbírat se bude naplavený odpad z vody i břehů. V Liblíně bude připraven velkoobjemový kontejner ze sběrného dvora v Němčovicích a aktéři si odvezou speciální tričko.

Úklid podporuje Český svaz ochránců přírody v rámci akce Ukliďme svět a finančně jí podpořil Plzeňský kraj.