V sídle úřadu dojde po nezbytných procedurách na volbu starosty a místostarosty, zřízení finančního i kontrolního výboru včetně počtu členů, volbu předsedů a členů

jednotlivých výborů. Jižané stanoví rovněž odměny za neuvolněné funkce a věnovat se budou přípravě rozpočtu pro rok 2019, školení GDPR. Poděkují také zastupitelům z minulého období, kteří ukončili činnost.

Sraz abiturientů
Školáci vzpomínali U Václava