Od ekologické výchovy přes výchovu mladé generace až po praktické aktivity v přírodě či záchranu volně žijících živočichů. Toto si uvědomuje nejen široká veřejnost, ale i celá řada městských a obecních úřadů, kteří se snaží ochráncům přírody pomáhat. Každoročně se na obecní a městské úřady ochránci přírody obracejí s dopisem o finanční pomoc a ani letošní rok nebyl výjimkou. V nedávné době odešel dopis s žádostí o podporu na všechny obce, městyse či města Berounska, Hořovicka a Rokycanska, tedy místa, kde rokycanští ochránci přírody zajišťují pomoc volně žijícím živočichům, kteří se dostanou do nesnází. Vzhledem k ekonomické situaci, která v současné době není ani pro obce či města nijak příznivá nejde jen o získání finančních prostředků pro naši činnost, ale především o informování veřejnosti o našich aktivitách. Ty jsme bohužel museli také omezit a v této době se zabýváme především záchrannou volně žijících živočichů. A nutno podotknout, že je jich i v této době poměrně dost. Na vině je nejen nepříznivé počasí, ale i skutečnost, že se lidé, více než kdy jindy, dostanou do přírody.

Ohlédneme-li se za loňským rokem, musíme konstatovat, že se počet těch, kteří pomáhají, pozvolna zvyšuje, za což jsme pochopitelně rádi. Zároveň to svědčí i o kvalitně odváděné práci rokycanských ochránců přírody. Rádi bychom tedy poděkovali všem, kteří menší či větší částkou přispěli na naši celospolečensky prospěšnou činnost. Mezi významné podporovatele lze zařadit tyto obce či města: Štítov, Terešov, Olešná, Kamenný Újezd, Zbiroh, Cerhovice, Mořinka, Svinaře, Těškov, Hradiště, Jivina, Tlustice, Sirá, Žebrák, Osov, Neumětely, Tmaň, Vísky, Podmokly, Liblín, Příkosice, Lochovice, Zaječov, Trokavec, Plískov, Točník, Svojkovice, Vráž, Kařez, Chyňava, Běštín, Mlečice, Nevid, Bušovice, Velký Chlumec, Trubín, Smědčice, Klabava, Hůrky, Libomyšl a Hvozdec.

Ilustrační foto hokej
Přečtěte si: sportovní zajímavosti z Rokycanska

Je sympatické, že řada výše jmenovaných činnost rokycanských ochránců přírody podporují pravidelně již několik let a doufejme, že tomu bude tak i nadále. Chvályhodné je i to, že někteří berou naši podporu jako prestižní záležitost a zcela automaticky zařazují finanční podporu našich aktivit jako součást svého rozpočtu. Ne vždy je totiž v našich silách sledovat vyhlašované dotační tituly jednotlivých subjektů, neboť to má každá obec či město trochu jinak.

Loňský rok byl pro naši organizaci rokem skutečně zvláštním. I přesto, že jsme bohužel museli zrušit většinu připravených akcí pro veřejnost, dosáhli jsme rekordu

v počtu přijatých živočichů a dosáhli tak čísla 704 exemplářů za rok. Díky členům, sponzorům či příznivcům naší organizace se nám podařilo udržet organizaci v chodu a zorganizovat několik hodnotných akcí – výroční členskou schůzi, vycházku za zimujícími opeřenci a dva zájezdy. Jeden do Strakonic a do Boubínského pralesa a druhý, dvoudenní na Moravu. V rámci možností jsme dokázali věnovat čas i vlastní finanční prostředky na zkvalitnění naší činnosti, což se pozitivně odrazilo v zájmu obecných, městských, krajských či státních úřadů o naši činnost. Ty také v neposlední řadě věnovali i podstatnou část finančních prostředků pro naše veřejně prospěšné aktivity. Z hlediska objemu finančních prostředků je nutné mezi nejvýznamnější naše podporovatele zařadit Ústřední výkonnou radu Českého svazu ochránců přírody, Sdružení Mladých ochránců přírody, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Rokycany, Beroun, Hořovice, Chrustenice, Králův Dvůr, Mirošov, Hrádek, Osek u Hořovic, Strašice, Chaloupky, Veselá, Břasy, Dobřív, Karlštejn, Zdice, Nižbor, Litohlavy, Všenice, Holoubkov, Osek u Rokycan, Málkov, Bzová, Podluhy, Líšná, Otročiněves, Mýto, Komárov, Volduchy a Podbrdy.

Zvláštní poděkování zaslouží Obec Hlohovice, která každoročně půjčuje ochráncům přírody svůj areál k uskutečnění dětského přírodovědného soustředění, byť se v loňském roce neuskutečnilo. Zanedbatelný není ani podíl individuálních dárců, mezi které patří: Forman, Kantorová, Lešková, Rajnochová, Beldová, Stránský, Brnušáková Stružková, Uhlík, Marek, Jalčová, Dupačová, Berková, Karpíšková, Nachtigal, Jelínková, Fišerová, Filip a Kopřivová.

I přes získané finanční prostředky by se naše činnost neobešla bez propagace mediálních sponzorů, mezi něž zejména patří: Rokycanský deník, Berounský deník, Plzeňský rozhled, Mladá fronta dnes, Myslivost, Rokycanské noviny, Silva bohemica, QAP – internetové noviny, Podbrdské noviny, Právo, Rokycanský servis, Váš region, Dobrá věc, Iris a další neméně významní.

Martin Jedlička jako velitel zásahu zastupoval zbirožský sbor při galavečeru ankety v Brně.
Zbirožským hasičům přiteklo čtyřicet tisíc, sbor získal šek v soutěži

Všem jmenovaným děkujeme, neboť bez jejich významné podpory bychom nemohli pro ochranu přírody a krajiny pracovat s takovým nasazením. Pro ty ostatní budiž inspirací či návodem jak pomoci, neboť ochrana přírody je věcí nás všech.

Máte-li i Vy pocit, že je potřeba finančně pomoci rokycanským ochráncům přírody, můžete to udělat následujícími způsoby:

- složenkou na adresu: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany

- bankovním převodem na účet č. 842421389/0800 u ČS, a.s., pobočky Rokycany

- osobně při prohlídce areálu / ekocentrum, záchranná stanice živočichů /

- odesláním jednorázové dárcovské sms zprávy – dle návodu na našich webových stránkách s adresou: www.csop.erc.cz .

Ať už se však rozhodnete jakkoli, děkujeme Vám. Snažíme se pomáhat zvířatům v nouzi, pomozte nám prosím, i Vy! Existují i další formy podpory naší činnosti. Na provoz, údržbu a fungování organizace je kromě finančních prostředků zapotřebí i celá řada důležitých materiálů, vybavení, krmiv atd. I zde je tedy možnost nějakým způsobem pomoci. Zájem máme především o krmivo pro nejrůznější druhy chovaných či volně žijících živočichů, občerstvení či drobné dárky pro účastníky našich akcí či materiálů pro neustálé vylepšování areálu / nátěrové hmoty, hřebíky, šrouby … /. Možností v této oblasti je však zcela jistě mnohem více a záleží na Vás, jakou formu aktivní pomoci si vyberete.

Pavel MOULIS

předseda ZO ČSOP Rokycany