Cílem pečovatelské služby je zachovat vazby klientů na prostředí, v okruhu svých přátel a rodiny, ve kterém jsou zvyklí žít.

Jaké služby město nabízí?

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při přesunu na lůžko či vozík).

- Pomoc při osobní hygieně (koupání).

- Pomoc při zajištění stravy (donáška jídla, pomoc při přípravě jídla nebo pití).

- Pomoc při zachování chodu domácnosti (běžný úklid, údržba domácích spotřebičů, zajištění velkého úklidu apod., nákupy, pochůzky, praní prádla, žehlení prádla, …).

- Pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřad, k lékaři apod.)

Pro koho je služba určena?

- Dospělí (27-64 let).

- Mladší senioři (65-80 let).

- Starší senioři (nad 80 let), kteří nepotřebují trvalou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči ani trvalý dohled, ale kteří pro samostatný způsob života potřebují pomoc druhé osoby (snížená soběstačnost či mobilita z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení).

Jak postupovat v případě zájmu o službu?

- Pokud chcete využívat pečovatelskou službu, je třeba vyplnit „Žádost o poskytnutí Pečovatelské služby“, která je k dispozici v kanceláři sociálního pracovníka.

- Také můžete kontaktovat zaměstnance pečovatelské služby.

Na koho a kam se můžete obrátit?

- Sociální pracovník: Náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

- Telefon: 371 740 815, 737 997 830, e-mail: socialni@mesto-radnice.cz