Pro ty, kteří takto navštěvují domácnosti, je to ale hodně práce s přípravami. Ať už jde o kostýmy, sladkosti pro děti, uhlí nebo brambory.
Půjčovny v Rokycanech nabízejí širokou škálu kostýmů. „Stále ještě převleky Mikuláše, andělů i čertů máme,” informovala majitelka jedné
z provozoven Jana Kaninská. „Dřív o ně takový zájem nebyl. Teď se tato tradice opět oživuje a zákazníků je hodně,” dále konstatovala.

I pro domácnosti to obnáší sálodlouhé přípravy. V Rokycanech se musí čerti objednávat dopředu. „Každoročně nám na bytovce visí nabídka na Mikuláše a čerty,” sdělila Petra Černá z Rokycan. „Objednáme si je dopředu, když přijdou, dostanou za to zaplaceno,” dále informovala. „Většinou se honorář pohybuje od sto do dvě stě korun. Občas obdrží i něco tekutého,” sdělila Černá. „Hlavní je, že děti jsou rády za dobroty,” ukončila.

A co vlastně tento svátek znamená? Svatý Mikuláš
z Myry byl biskup. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi. Proslul štědrostí, jako ochránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Osla- va tohoto svátku je tedy spojena s rozdáváním dárků dětem.

Na světě se tento den oslavami poměrně různí. U nás je spojen s mikulášskými nadílkami, kde je svatý muž představován s dlouhými bílými vousy, běžně v doprovodu anděla a čerta. Tato skupinka obchází malé špunty večer z pátého na šestého prosince. Mikuláš s andělem rozdávají dárky, čert většinou straší zlobivé děti.