Stavba má být dokončena nejpozději napřesrok do konce března, ale podle toho, k čemu se vybraná firma v nabídce zavazuje, by mělo být hotovo už do 100 dnů od zahájení prací.

Příprava čtvrté etapy výstavby kanalizace trvala dva roky. Povede kolem bytovek na Janově, včetně Důlní a Lesní ulice, zčásti Dobřívskou a novým stavebním obvodem Pod Tratí, dále částí Veselské a Školní ulicí plus lokalitami Na Gustavce a Na Drahách. „Řádově je to asi čtyři a půl kilometru kanalizace různých profilů, navíc se dvěma přečerpávacími stanicemi a výtlačným potrubím,“ upřesňoval starosta Vlastimil Sýkora.

Stavební povolení bylo vydáno už v minulém roce v prosinci. “V témže měsíci ale došlo ke zrušení výběrového řízení, ani jedna z firem nesplnila podmínky. V lednu jsme dávali novou výzvu s tím, že nabídky je třeba podat do srpna,“ doplnil starosta. Souběžně ale hned dvě firmy podaly podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že město pochybilo při výběru zhotovitele stavby. Úřad však rozhodl, že ne.

V srpnu pak zastupitelstvo definitivně rozhodlo o výběru zhotovitele stavby. Přihlášených bylo čtrnáct firem, ale po kontrole úplnosti nabídek šest z nich – pro nesplnění podmínek daných městem a odsouhlasených Státním fondem životního prostředí – odpadlo. Ze šesti zbývajících vyhrála společnost Skanska. Jejich nabídka na zhotovení stavby zněla téměř na 28 milionů.

„Vyhráli ale nejen cenou, rozhodující byla i další kritéria – zejména záruky za dílo či doba provádění,“ objasňoval starosta. „Jsme rádi, že je smlouva podepsána a věříme, že se stavbou samotnou už nebudou problémy,“ konstatoval radní Lang. Přednostně by se měla firma soustředit na komunikace, které jsou v majetku kraje a správě SúS Rokycany. To kvůli zimní údržbě. Hned poté se bude pokládat v oblastech nové zástaby.

„Rozhodli jsme se tak, aby se předešlo možnému riziku znečištění povrchových i podzemních vod,“ vysvětloval Lang. Coby poslední dojde na pokládání řadů v místních komunikacích. Ty jsou ve slušném stavu. „Rozvržení bylo stanoveno tak, aby se občanům co nejméně znepříjemňoval život,“ říká radní.