Začínali pochodem do sokolovny, kde byla k vidění soudobá i historická technika. Právě s letitou stříkačkou zápolili muži i ženy při improvizované soutěži. Na své si přišli i ti nejmenší včetně vystoupení němčovických soptíků. Tečkou byla večerní taneční zábava.