Dopoledne se děti učily hravou formou a odpoledne si hrály. Navštívily Natural park v Alžbětíně a během různých výletů zvládly 16 km. Za svá dobrodružství byly v závěru týdne bohatě odměněny. Dík patří i rodičům a firmě za sponzorský dar.