Centrem náročné výzkumné operace s krycím názvem Martagon se staly Mlečice. Projekt, realizovaný nadšenci ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, přilákal do základny ve škole čtyřicet mladých lidí z celé České republiky!

„Jsme rozděleni do pěti pracovních sekcí a vyrážíme za poznáním do oblasti Zbirožska i Radnicka," uvedl Vít Mužík z Opavy. Vedl skupinku genealogů i historiků, kteří pátrali po předcích spisovatele Petra Fingala. Obsadili kvůli tomu Hylákovo muzeum v Radnicích, kde jim cenné dokumenty poskytl Martin Caletka: „Je úžasné sledovat, jak tahle badatelská činnost partu zaujala. V rodokmenu se dostali do roku 1738." Znalci zmíněného písmáka vyrazili i do archivu v Rokycanech a také zde prý byli úspěšní!

Kromě literární sekce byly zbývající obory vyhrazeny botanice (konkrétně jezírkům u Skryjí), entomologii (pohyb švábů ve volné přírodě), astronomii (aktivita Slunce i jas hvězd) a poslední skupina s označením IT byla vyhrazena zdokumentování zjištěných skutečností.