Po olympijském klání historiků byli včera,3. února,na řadě mladí chemici.
Dvanáct badatelů v bílých pláštích měřilo své schopnosti ve dvou skupinách po šesti. Zatímco první parta výzkumníků prokazovala své znalosti teoretickým testem, na jejich kolegy v laboratoři čekaly praktické úkoly.

„Připravili jsme dva chemické pokusy. V prvním budou žáci tepelně rozkládat manganistan draselný, vzplanutím žhnoucí špejle pak dokazovat přítomnost vyloučeného kyslíku,“ popsala vyučující Blanka Ježková a pokračovala: „ V druhém cvičení jsme se zaměřili na elektrolýzu vodného roztoku chloridu sodného, kde se vylučuje vodík a chlor.“