S prohlídkami začínajícími v 9, 11, 13 a 15 hodin. Také letos je otevřena druhá prohlídková trasa expozice starých zemědělských strojů ve stodole. Na návštěvníky se těší mlynář Jindra, vodník Rudla a celá mlýnská chasa.