ZŠ Kařez je malotřídní základní škola s rodinnou atmosférou. Řídí ji Ivana Boudová a spolu s ní se 34 žákům věnují dvě další učitelky a školní asistentka. V první třídě se společně učí žáci 1. a 2. ročníku, ve druhé pracují děti ze 3., 4. a 5. ročníku. Společná výuka více ročníků vede děti ke spolupráci, vzájemné pomoci, toleranci a samostatnosti. Tím, že se jedná o malou školu a zaměstnanci žáky dobře znají, dokáží předcházet negativním projevům, například šikaně. Malý počet žáků umožňuje uplatňovat individuální přístup ke každému z nich. Přítomnost školní asistentky ve výuce umožňuje podporu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami či nadaných žáků. Škola leží v klidné části obce, budova je obklopena zahradou, jejíž součástí je dětské hřiště s herními prvky. Travnatá plocha za budovou je využívaná při hezkém počasí k tělocviku či relaxaci dětí. Ke stravování slouží školní jídelna nacházející se v budově.

ZŠ ve Veselé má více než stoletou tradici. V současné době je celá po rekonstrukci. Jedná se o malotřídní školu se třemi třídami, ve kterých se společně vyučují žáci 1. – 5. ročníku. Řídí ji Dana Pavlovská a zároveň učí spojenou 1. a 4. třídu. Škola zajišťuje výuku pro děti z obcí Veselá, Nevid, Raková i pro zájemce z Rokycan. Prostředí školy poskytuje dětem klid, pohodu, pobyt venku, individuální přístup pedagogů a kamarádské vztahy v kolektivu. Výsledky žáků při přijímacích zkouškách na gymnázium a při přechodu na II. stupeň ZŠ ukazují dobrou úroveň školy, která se ale plně věnuje i dětem s horší adaptabilitou či různými specific-kými poruchami. V učebnách jsou počítače s bohatým programovým vybavením, připojením k internetu a interaktivními tabulemi. Škola má i svou jídelnu a družinu.