S angličtinou začínají žáci již v 1. třídě, od šesté si volí další cizí jazyk. Němčinu si procvičují i při setkáních s partnerskou školou v SRN nebo během exkurze do Paříže a Londýna. Na vysoké úrovni je i výuka ostatních předmětů, k tomu pomáhá také technické vybavení školy. Využívají se dvě počítačové třídy, jazyková a tabletová učebna i cvičná kuchyňka. Ve třídách jsou interaktivní tabule. Dva pěvecké sbory se úspěšně účastní pěveckých přehlídek. Samozřejmostí je organizace kurzů plavání, lyžování, bruslení a dopravní výchovy. ZŠ každoročně připravuje několik celoškolních akcí, kterých se mohou účastnit rodiče i veřejnost. Školu řídí Lukáš Rada. Partu 1. B., kterou vám v Deníku představujeme dnes vede učitelka Blanka Minaříková. Prohlédněte si galerii jednotlivých žáčků…

Pomník rodiny Gottových
Újezd je ve hře o Gottův hrob