Tomu odpovídá i vybavení tříd. Vedle kmenových jsou k dispozici speciální učebny pro různé předměty. Včetně jazykových, počítačových, ateliéru a nechybí ani společenský sál, dílny či cvičná kuchyně. Kromě obvyklého rozsahu vzdělávání se škola v rozšířené míře specializuje na výuku hudební a výtvarné výchovy.

Na kontě má řadu výstav a pýchou jsou pěvecké sbory. Velkou pozornost ZŠ věnuje informatice. V nově vybavené počítačové učebně i v jazykových či kmenových třídách žáci využívají nejmodernější technologie. Interaktivní tabule jsou běžnou pomůckou. Od počátku školní docházky získávají žáci znalosti cizích jazyků, v ZŠ se vyučuje anglický i německý, zájemci navštěvují také kroužek španělštiny.

ZŠ řídí Hana Šlégrová, třídní 1. A je Petra Brožková. Při ZŠ působí i oddělení školní družiny.