Řady školáků posílilo 47 prvňáčků, kteří jsou rozdělení do dvou tříd. Třídní učitelkou 1. A, jíž dnes představujeme, je Dagmar Kořánová. Škola je zapojená do mnoha projektů, které podporují rozvoj žáků nejen v oblasti environmentální výchovy, ale třeba i v rámci podnikavosti či finanční gramotnosti. Počtvrté obhájila mezinárodní titul Ekoškoly. Nejnovější odměnou za její všestranné aktivity je získání ochranné známky Podnikavá škola. ZŠ Zbiroh je druhou školou v ČR, které byl tento titul na tři roky propůjčený od ředitelky neziskové organizace Schola Empirica Egle Havrdové.

 ZŠ Zbiroh nabízí žákům i mnoho zájmových kroužků – např. florbal, sportovní hry, míčové hry, logopedické cvičení, klub mladých debrujárů, chovatelský kroužek či anglický jazyk pro nejmenší. Prvostupňoví žáci mohou využívat další službu školy – školní družinu. Je rozdělená do dvou oddělení s maximálním naplněním 60 žáků.