Řídí ji Rostislav Judl. Třídu 1. A, kterou představujeme, vede učitelka Jana Krausová. Škola poskytuje vzdělání i dětem z několika spádových obcí. Žáci jsou dlouhodobě úspěšní v přijímacím řízení střední školy i v předmětových soutěžích. V loňském roce škola obdržela ocenění jako druhá nejúspěšnější ZŠ v předmětových soutěžích Plzeňského kraje. Ve škole působí kvalitní a stabilizovaný pedagogický sbor. Mirošovská devítiletka žákům poskytuje i bohaté mimoškolní aktivity. Dohromady v ZŠ pracuje 14 zájmových kroužků. V současnosti probíhá přístavba budovy školy, ukončená bude v květnu 2020. Už teď je ale ZŠ moderně vybavenou bezba-riérovou školou. Na výuku a vybavení se jí pravidelně daří získávat finanční prostředky z fondů EU. Účastní se celé řady projektů, díky nimž může žákům poskytovat ty nejlepší podmínky pro vzdělávání.