Řídí ji Rostislav Judl. Třídu 1. B, kterou představujeme, vede učitelka Martina Kocová. Škola poskytuje vzdělání i dětem z několika spádových obcí. Žáci jsou dlouhodobě úspěšní v přijímacím řízení na střední školy i v předmětových soutěžích. Vloni škola obdržela ocenění jako druhá nejúspěšnější ZŠ v předmětových soutěžích Plzeňského kraje. Ve škole působí kvalitní a stabilizovaný pedagogický sbor.

Mirošovská devítiletka žákům poskytuje i bohaté mimoškolní aktivity. Dohromady v ZŠ pracuje 14 zájmových kroužků. V současnosti probíhá přístavba školy, ukončená bude v květnu 2020. Už teď je ale ZŠ moderně vybavenou bezbariérovou školou. Na výuku a vybavení se jí pravidelně daří získávat prostředky z fondů EU. Účastní se řady projektů, díky nimž může žákům poskytovat ty nejlepší podmínky pro vzdělávání.