Škola tvoří od roku 2003 organizaci s mateřskou školou se třemi třídami a 60 dětmi a se školní družinou s třemi odděleními, jež navštěvuje 78 žáků. Nedílnou čtvrtou součástí organizace je školní jídelna. Všechny součásti se snažíme modernizovat a rozvíjet dle nových požadavků na vzdělávání.

V základní škole se zaměřujeme na maximální rozvoj trivia u každého žáka (čtení, psaní, počítání). Dále na rozvoj osobnostních a charakterových vlastností při práci v kolektivu. Vedeme žáky k vyhledávání informací, k řešení situací a problémů, snažíme se o pozitivní atmosféru a prožitek při školní práci. Dáváme prostor dětem, podporujeme moderní trendy ve vzdělání (IT technologie, výuku AJ i zájmové a sportovní aktivity). Jsme bezpečná a přátelská škola, ze kte­ré vycházejí žá­ci připravení­ zvládnout další stupně vzdělání.

Mateřská škola rozvíjí hlavně sebeobslužné a komunikační dovednosti dětí, snaží se předcházet případné budoucí školní neúspěšnosti, vytváří společenské návyky a vštěpuje společenská pravidla dětem.

Školní družina zastupuje zájmové vzdělávání, je prodlouženou rukou školy ve stylu výchovy a ukazuje žákům cestu, jak vhodně trávit čas, rozvíjet dovednosti v mnoha oblastech.

Mgr. Václava Aubrechtová, ředitelka školy