„Poznatky obsažené v těchto svazcích, a to ve stručných i podrobných heslech, mohou využít studenti středních i vysokých škol i ostatní veřejnost,“ uvedl vedoucí oddělení informací a knihovny muzea Václav Zdráhal. Kromě tohoto encyklopedického díla v angličtině mohou badatelé využívat klasické encyklopedie v češtině – např. Riegrův slovník naučný, Ottův slovník naučný a Masarykův slovník naučný.