Nejprve se jeho představitelé zúčastnili emisního dne v Dobřívě. Poprvé zde byla představena zlatá mince s vyobrazením zdejšího vodního hamru a unikátní zařízení tak získalo další prestižní ocenění. Sympatické bylo, že na událost byli pozváni patrioti obce. „To je náš jediný čestný občan. Napsal o Dobřívu tři publikace,“ upozornil nás starosta Milan Kozlík na nenápadného Jiřího Světlíka. Eduard Mašek pro změnu zavzpomínal na poslední okamžiky války i zbytečnou smrt mladého muže.

Právě domácího odboje na Plzeňsku se týká jedna z expozic, která byla nyní v muzeu zpřístupněna veřejnosti. Vytvořil ji Stanislav Bukovský z Plzně a shromáždil množství unikátních dokumentů. „Jsem přesvědčena, že návštěva výstavy by se měla stát součástí výuky všech typů škol. Zveme mladé i ty zkušenější do 6. června,“ uvedla ředitelka zařízení Miroslava Šandová.

Vernisáž, při níž sklízel ovace pěvecký sbor Cantate, se týkala ještě jedné expozice. Týká se 900 let od první písemné zmínky o Rokycanech. Prezentován je vývoj města a jeho historie prostřednictvím řady unikátních exponátů z muzejních sbírek a dalších, zapůjčených z jiných významných institucí. Pokud chcete oprášit minulost, máte šanci do 19. září!