Především se jedná o stranu k hradbám a sklepní prostory, které jsou podmáčené. Kromě vysušení a zpevnění bude zapotřebí i vybudování nových odpadů.

Informoval o tom František Frýda, ředitel Západočeského muzea v Plzni, pod nějž rokycanské spadá. Po převzetí vyjádření statika bylo proto nutné přistoupit k určitému omezení, a to uzavření hlavního schodiště vedoucího do expozic. Chod zařízení ale paralyzovaný není, protože návštěvníci využívají schodiště v přístavbě a k dispozici je nadále i výtah. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace oprav a poté bude vysoutěžen zhotovitel. Až harmonogram prací ukáže případnou nutnost budoucího omezení provozu a délku jeho trvání,“ sdělil Frýda.

Důkazem, že dění u Horáka není nijak ochromené, je i nedělní akce Vynášení Smrtky aneb Příchod jara do Rokycan, která začne ve 14 hodin, či Velikonoce v muzeu 24. března.