Děje se tak u příležitosti vyhlášení výsledků vědomostní soutěže související s jubileem. Akci zahájí 15. hodina a zúčastní se jí i krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací Jaroslav Šobr. Součástí budou zmíněné komentované prohlídky výstav Muzeum v proměnách času či Zázraky restaurátorských prací, ale také vycházka na městské hradby a po památkové zóně. Vstupné se neplatí!

Rovněž o státním svátku, tedy středě 28. října, je mu-zeum bezplatně přístupné od 8 do 16 hodin. Mimo jiné bude opět možné zapojit se do komentovaných prohlídek a vycházky. Začátky jsou stanovené na desátou, třináctou a patnáctou hodinu.