„Stavba spočívá ve vybourání stávajících betonových a osazení nových kamenných schodů, včetně soklů, instalaci zábradlí a žulové dlažby vstupního chodníku,“ sdělil místostarosta města Jan Šašek. Náklady činí více než 350 tisíc korun. Termín dokončení je 31. srpna. Průchod je zcela uzavřený.