Sedmý březnový den roku 1921 byl pro chod seskupení zásadní. Tehdy třicetiletý František Brabec koupil honitbu výlučně pro obyvatele vesnice. Dokumentuje to zachovalá pasovací listina i zápis v kronice s potvrzením, že zakladatel uhradil za pronájem honitby 500 Kč.

Na tehdejší dobu to byl značný obnos, neboť třeba sbírka čtyř vesnic pro hladovějící Rusko vynesla pouhých 200 Kč. S kolegy (Chytrý, Blažek, Dra-hoňovský, Viltman, atd.) založil Brabec seskupení přátel lesa a zvířat. „Fungovalo až do druhé světové války, kdy však z nařízení okupantů musely být zbraně odevzdány. K obnovení činnosti tudíž došlo po roce 1945 pod názvem Náš les Drahoňův Újezd,“ uvádí člen nynějšího výboru František Brabec, zároveň vnuk zakladatele.

Po roce 1989 se narodilo více spolků a k dispozici měly honitby různých velikostí. Nadšenci v Drahoňově Újezdu pokračovali dál a k osmdesátinám si roku 2001 nadělili dárek. Vybudovali novou střelnici. Zásluhu na to měli především František Hrabák, František Brabec, Josef Lisý, Václav Lisý mladší, Kunc starší, Hodač a Václav Lisý starší, který jako strojař vymyslel mechanismus vrhacího zařízení na bázi vačkové hřídele. Letos by se mimochodem dožil osmdesáti let…

Každoročně se nad obcí konají atraktivní soutěže a areál je využívaný i ke společenským příležitostem. Střelnice je dnes majetkem sboru dobrovolných hasičů, ovšem myslivci ji mají v pronájmu na 99 let, což ošetřil právník Ladislav Hrách s Pavlem Celerem a Kamilem Brabcem.

Aktuálně je předsedou devítičlenné organizace Vladimír Lisý a hospodářem Václav Lisý junior. „Ráje kladou důraz na úzké vazby k okresnímu spolku i krajské složce. A zajímavé je, že myslivosti propadla i Ilona Vilímcová, rozená Brabcová. Pochopitelně jde o pravnučku našeho zakladatele,“ usmívá se Brabec.