V jejím případě už je hotová nejen studie a vydané územní rozhodnutí, ale dokonce bylo vydáno i stavební povolení. „Už scházejí jen ty peníze,“ usmíval se starosta František Končel. „Po zamítavé zprávě týkající se žádosti na revitalizaci náměstí je to zase povzbuzení,“ dodal.

V případě náměstí žádali Mýtští o 25 milionů, ale územní rozhodnutí nabylo právní moci o týden později, než byl termín podání přihlášek. „Proto nás vyřadili,“ vysvětlil Končel, „ovšem s dodatkem, že přihlášku můžeme podat do druhého kola.“ Příležitost dostanou hned za měsíc – v červnu. Studii už mají hotovou.