Základ Musado Military Combat Systému, jak zní celý název, tvoří původní korejské válečné praktiky a dovednosti. „Při výcviku systému se vychází z principu, že každý policista či voják se může dostat do situace, kdy mu nezbude, než použít prvky sebeobrany a boje zblízka. Jednotlivé tréninky tedy nejsou rozhodně odpolední vycházkou,“ uvedl Oldřich Šelenberk, hlavní instruktor pro Českou republiku. Cvičí se na různém povrchu, v různém prostředí a za každého počasí. Navíc, jak dodal Šelenberk, často i v plné výstroji a výzbroji.

V první části výcviku proběhlo opakování sebeobranných technik proti neozbrojenému a ozbrojenému pachateli. Dále se procvičovaly nové varianty kontaktního boje a boje na zemi. Závěrem pak musely dvojice policistů řešit různé profesní modelové situace – překonávání pasivního odporu, znehybnění pachatele, jeho spoutání a transport. Druhou část tvořil specializovaný trénink situační střelby na krátkou vzdálenost.

V Mýtě se cvičily kluby z Prahy, Havlíčkova Brodu, Liberce, Olomouce, Moravského Krumlova, Plzně i dalších míst. Petr Mášek, člen týmu instruktorů z Krajského ředitelství Policie ČR Západočeského kraje, uvedl: „Velmi náročné byly například techniky boje na zemi, kde k překonání soupeře potřebujete vyvinout i hodně síly.“

Mínil, že běhání a posilování v rámci výcviku na energii také moc nepřidá a když se to vše spojí dohromady s nadprůměrně slunečným počasím… „Náročné bylo celé soustředění,“ hodnotil. Dodal ještě, že navzdory tomu ale všichni ,,přežili“ bez úhony.