Mimo jiné o zklidnění tranzitní dopravy v Mýtě, rozpočtových změnách a rozboru hospodaření nebo o výsledcích ministerské prověrky na úseku samostatné působnosti.