Představitelé města požádali příslušné ministerstvo o dotaci, která by měla pokrýt sedmdesát procent nákladů. Zbývající část bude dofinancována z jiných zdrojů. Nyní má být vypsané výběrové řízení.

Ilustrační foto
Rokycany vybavily strážníky i jiné složky