Nejednalo se ovšem o bádání historické, nýbrž související s eviromentalistikou a přírodními vědami. Ve školním programu zaměřujícím se na téma voda si oproti ostatním spolužákům vybrali silný příběh tragédie, jež se odehrála přesně před sto lety. Do realizace netradičního nápadu zapojili také vyučují a získané poznatky pro ně byly překvapivé i poučné.

Tamější žáci se však nezaměřovali pouze na svět vody. Mýtská škola zapojená do projektu Zelená pro život připravila pro své svěřence rovněž interaktivní zkoumání krajiny jejich domova, říše lesa i zvířat. „Tvoření nás moc bavilo. Byla to zábava a dozvěděly jsme se zase nějaké novinky," shodly se spolužačky z páté třídy Lucie Veverková a Štěpánka Klánová.

Oproti tomu šesťáci vyrazili do Tříman a na Šumavu. „Pobyty jsme pojali jako seznamovací. Dopoledne se vyučovalo, odpoledne jsme chodili na vycházky, navštěvovali exkurze. Kluci a děvčata plnili úkoly, které se vztahovaly k vybranému tématu," zaznělo z úst pedagožky Ivety Vodičkové na včerejší hodnotící konferenci k ukončení projektu Zelená pro život. Deváťáci zase vyrazili do Krkonoš, konkrétně do Pece pod Sněžkou. Také letošní poslední ročník se na téže místo už v pondělí chystá.

Právě ukončený dlouhodobý projekt mohla mýtská devítiletka uskutečnit pouze díky finanční injekci, šlo o jeden a půl milionu korun. Vyjma uvedených donedávna probíhajících aktivit tamější pořídili také novou techniku nebo učební pomůcky (například počítače, interaktivní tabuli, meteostanici, fotoaparát aj.). V závěru středečního setkání zazněla slova vděčnosti: „Děkuji všem zainteresovaných učitelům i osobám, kteří přispěli ke zdárnému konci tohoto díla," uzavřela ředitelka Jaroslava Roučková.