Přestože je čas na odevzdání daňového přiznání prodloužen o tři měsíce (konkrétně do konce června), pořádkumilovní soukromníci hodlali povinnost splnit v původním termínu. Což obnášelo vydržet v minimálně devadesátiminutové frontě!