Návštěvníci se prostřednictvím trojrozměrných exponátů, historické techniky a dobového dokumentu seznámili s připraveností naší republiky na obranu v roce 1938. „Součástí exponátů byla také sbírka dobových zbraní a nechyběla ani figurína v dobové uniformě z předválečného období,“ upozorňuje šéf unikátního areálu na okraji Rokycan František Koch.

Při vernisáži výstavy, která byla zahájena v polovině minulého měsíce, si zájemci nenechali ujít hudební vystoupení dětí v lidových krojích. Koch poté vyzdvihl v úvodním slově zejména obětavost příslušníků prvorepublikové armády i veškerého obyvatelstva, které ve veřejných sbírkách pomáhalo financovat vybavení armády. Ze sbírky, vyhlášené v červnu 1938 pod názvem Občanstvo okresu rokycanského obraně republiky, byly nakoupeny kulomety a letadlo, které měly být 28. října předány jako dar armádě.

Během patnácti dnů navštívilo volně přístupnou výstavu, která byla realizována díky podpoře ministerstva obrany, více než 750 lidí.