Kvůli dofinancování nákladů na výstavbu tenisové haly sportovci žádali, aby se Rokycany buď třiceti procenty podílely na uhrazení výdajů, anebo přidaly klubu deset milionů. Hala vyroste na pozemku města. S poukázáním na nákladnost akcí realizovaných v současnosti a potřebu rekonstrukce sokolovny byli prozatím tenisté odmítnutí. (naš)