Byly součástí Dětského dne a odehrávala se v nich část soutěží nebo ukázek. Na louce pak stříleli malí zájemci z luku, házeli sekyrkou, chytali rybičky nebo se svezli na koních.