Po několikatýdenní přestávce nastupovali ti nejmenší a starostliví rodiče by je nejraději dovezli až před vchod… Kluky a děvčátka z 1. a 2. tříd si postupně převzali učitelé. Aby jich nebylo na malém prostoru tolik, rozdělili se před hlavní budovu a vedlejší vstup do družiny.

O poznání klidnější situace panovala v malotřídkách na jihu okresu. Ve Veselé se druháci učili společně se žáky 5. tříd a v Dobřívě také druhá a třetí třída dohromady!