Téměř sedm set jich totiž nemá vyměněný řidičský průkaz.

„V rámci obce s rozšířenou působností mimo jiných žádostí na úseku řidičských průkazů, mají povinnost ze zákona si řidičský průkaz vyměnit v měsíci listopadu celkem 442 řidičů,“ sdělil vedoucí odboru dopravy Ladislav Königsmark. „V měsíci prosince je to pak celkem 254 řidičů,“ vysvětlil.

V hojné míře si chválí také objednávkový systém na internetu. „Je hodně využívaný. Obsazený je zhruba čtrnáct dnů dopředu a v úřední dny se zvyšuje počet žadatelů. Uzavřel Königsmark.