Do neděle mají v plánu dosekat louky. Společnost jich obhospodařuje 700 hektarů. Pak přijdou na řadu jetele (250 ha). S těmi se chtějí vypořádat během dalšího týdne. Zhruba z 20 procent je tráva určená k sušení na seno, zbytek se ukládá v silážních žlabech jako senáž.

Také ve Zbirožské akciové společnosti jsou na pořadu seče trav. „Z luk letos dostaneme menší výnosy, bylo sucho. Obilí i řepky zatím vypadají dobře,“ informoval ředitel Jakub Červenka. „Trávu uskladňujeme ve vacích a jámách, nesušíme,“ dodal. V sečích trav jsou za polovinou, na jetele se chystají.

Z ploch určených k senážování mají Osečtí sklizené dvě třetiny travních porostů. Tráva putuje rovněž do silážních jam. „Senážujeme i jetele, sklizené jsou asi ze dvou set hektarů, což je polovina,“ sdělil ředitel Osecké zemědělské a obchodní společnosti Jaroslav Šíma. Výnosy travin jsou menší, stav obilí a řepek je zatím slibnější.