„Nezaměstnanost se snížila o 1,8 procentního bodu, takže se dostala na 8, 6 procent. Pokles jistě způsobil menší počet nově evidovaných uchazečů a také zahájení veřejně prospěšných prací v jednotlivých obcích okresu,“ sdělil Jan Koranda, zástupce ředitelky Úřadu práce v Rokycanech. Předpokládá, že pomalé snižování míry nezaměstnanosti bude pokračovat i v dalších měsících.

Přesto však na jedno pracovní místo připadlo v únoru 23,4 uchazečů. „V březnu a dubnu počítáme s umístěním sezónních pracovníků ve stavebnictví, lesnictví i zemědělství. Proto lze odhadovat, že i počet volných míst v těchto měsících vzroste,“ vysvětlil zástupce ředitelky.

Mezi nezaměstnanými stále převažují ženy. Zda se pro ně na jaře situace zlepší, nelze podle Korandy předpovědět. „Záležet bude hlavně na povaze nabízené práce a pravděpodobně i sociálně – společenských zvyklostech,“ míní.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v únoru pět úřadů práce. Za Rokycany je Liberec (o 0,5%), Tachov (o 0,3%), Česká Lípa a Vyškov (o 0,1%).